НАСЛОВНА arrow УРЕДНИШТВО
Македонски
Уредништво Испечати Е-пошта

Главен уредник

 • проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева – Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Уредници

 • проф. д-р Тамара И. Ерофеева – Филолошки факултет, Пермски државен универзитет, Руска федерација, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Звонко Ковач – Факултет за хуманистички и општествени науки, Универзитет во Загреб, Хрватска, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • доц. д-р Младен Ухлик – Факултет за уметност, Универзитет во Љубљана, Словенија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Марија Шаровиќ, научен соработник – Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • доц. д-р Наталија В. Бороникова – Пермски државен универзитет, Руска федерација, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • м-р Дарин Ангеловски, асист. – Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Ивица Баковиќ в. асист. – Факултет за хуманистички и општествени науки, Универзитет во Загреб, Хрватска, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Намита Субиото вон. проф. – Универзитет во Љубљана, Словенија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска – Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Борис В. Кондаков – Филолошки факултет, Пермски државен универзитет, Руска федерација, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Максим Каранфиловски – Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Жига Кнап – Факултет за уметност, Универзитет во Љубљана, Словенија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Лидија Тантуровска – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Борислав Павловски – Факултет за хуманистички и општествени науки, Универзитет во Загреб, Хрватска, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Белоусов Константин Игоревич – Филолошки факултет, Пермски државен универзитет, Руска федерација, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Јанез Вречко – Факултет за уметност, Универзитет во Љубљана, Словенија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • доц. д-р Мариа В. Проскурина – Институт за славистички студии, Руска академија на науки, Москва, Руска федерација, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • доц. д-р Ивана Латковиќ – Факултет за хуманистички и општествени науки, Универзитет во Загреб, Хрватска, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Лидија Делиќ – Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Предраг Тодоровиќ  виш научен соработник – Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Бојан Чолак, научен соработник – Институт за книжевност и уметност, Белград, Србија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • доц. д-р Гоце Смилевски – Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Ѓурѓа Стрсоглавец – Факултет за уметност, Универзитет во Љубљана, Словенија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Жељка Финк-Арсовски – Факултет за хуманистички и општествени науки, Универзитет во Загреб, Хрватска, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Олена Горошко – Национален технички Универзитет, Харковски политехнички институт, Харков, Украина, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • д-р Игор Перишиќ – Институт за литература и уметност, Белград, Србија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • доц. д-р Матеј Шекли – Факултет за уметност, Универзитет во Љубљана, Словенија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Сањин Кодриќ – Филозофски факултет, Универзитет во Сараево, Босна и Херцеговина, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Роберт Ходел – Институт за славистички студии, Универзитет во Хамбург, Германија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Бранко Тошовиќ – Институт за славистички студии, Универзитет Карл-Фраценс, Грац, Австрија, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 • проф. д-р Оксана Микитенко – Институт за проучување на уметноста, фолклорот и етнологијата, Национална академија на науки на Украина, Киев, Украина, Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете