НАСЛОВНА arrow АКТУЕЛНО ИЗДАЊЕ
Српски
2018. ГОДИШТЕ XVI Ispis E-mail

Поштовани,

За правилно функционисање и развој научноистраживачке делатности од пресудног су значаја односи и комуникација између различитих научних средина, која се већ шеснаест година успешно одвија преко међународног електронског славистичког часописа Филолошке студије.

Два броја часописа за ову годину припремио је Институт за македонску књижевност из Скопља, Македонија, уз помоћ и подршку досадашњих сарадника: Филолошког факултета Пермског државног универзитета (Русија), Филозофског факултета Универзитета у Загребу (Хрватска) и Института за књижевност и уметност у Београду (Србија). У двоброју је представљено 35 научних прилога аутора који обрађују значајне теме из различитих научних сфера као што су уметност, филологија и историја.

Часопис је архивиран у Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L), на хрватском порталу за научне часописе (Hrčak), руском индексу цитатности (РИНЦ).

Часопис је укључен у следеће међународне базе: MLA International Language Association, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Gale, ProQuest.