NASLOVNICA arrow TRENUTNA ŠTEVILKA
Slovenščina
2018. LETNIK XVI Natisni E-pošta

Spoštovani,

Komunikacija med različnimi znanstvenimi sredinami, ki se še šestnajst let uspešno odvija preko mednarodne slavistične elektronske revije Filološke pripombe, zagotovo pomembno prispeva k razvoju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Obe letošnji številki revije je pripravil Inštitut za makedonsko literaturo iz Skopja (Makedonija), s pomočjo in podporo dosedanjih partnerjev: Filološke fakultete Permske državne univerze (Rusija), Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Slovenija), Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (Hrvaška) in Inštituta za književnost in umetnost v Beogradu (Srbija). Številki vsebujeta petintrideset znanstvenih prispevkov avtoric in avtorjev, ki prihajajo iz Rusije, Makedonije, Srbije, Hrvaške, Slovenije in Moldavije in predstavljajo pomembna spoznanja z različnih znanstvenih področij: umetnosti, filologije, filozofije in zgodovine.

Revija je arhivirana na naslednjih portalih: Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L), Hrvaški portal za znanstvene revije (Hrčak), Ruski indeks citiranosti (РИНЦ), in vključena v naslednje mednarodne baze: MLA International Language Association, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Gale in ProQuest.