НАСЛОВНА arrow АРХИВА arrow Издање 2017
Српски
2017. ГОДИШТЕ XV Ispis E-mail

Поштовани,

Пред вама је мрежно издање два нова броја Филолошких студија које је 2017. године уредио Филозофски факултет Универзитета у Загребу у сарадњи с партнерима, Институтом за македонску књижевност Универзитета Св. Ћирил и Метод у Скопљу (Македонија), Филозофским факултетом Универзитета у Љубљани (Словенија), Институтом за књижевност и уметност из Београда (Србија) и Филолошким факултетом Пермског државног универзитета (Русија). У оба броја објављена су укупно четрдесет и три прилога која су доступна свим корисницима те сведоче о наставку традиције регионалног и међународног повезивања на подручју хуманистичких наука.

Задржали смо рубрике дефинисане претходних година: Филозофски и културолошки проблеми, Историја и филологија, „Реч” у историјском и културолошком контексту, Књижевност у интеркултурном контексту, Савремено друштво у култури, језику и књижевности, Реторика. Лингводидактика те Прикази и информације.

Ауторима из Русије, Македоније, Босне и Херцеговине, Србије, Словеније и Хрватске захваљујемо на њиховим прилозима који из различитих методолошких углова расветљавају савремене и традиционалне културне, књижевне и језичке појаве.

Часопис је архивиран у Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L), у Хрватском порталу научних часописа (Hrčak) те Руском индексу за цитирање (РИНЦ). Часопис је укључен и у међународне базе MLA International Language Association, Ulrichʼs Periodicals Directory, EBSCOhost, Gale и ProQuest.