НАСЛОВНА
Српски
2016, ГОДИШТЕ XIV Ispis E-mail

Поштовани,

Пред вама је онлајн издање два нова броја Филолошких студија, која је 2016. године приредио Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, у сарадњи са партнерима – Институтом за македонску књижевност Универзитета св. Кирил и Методије у Скопљу (Македонија), Филозофским факултетом Универзитета у Загребу (Хрватска), Институтом за књижевност и уметност у Београду (Србија) и Филолошким факултетом Државног универзитета у Перму (Русија). Објављено је 39 чланака, доступних на Интернету свим корисницима, који сведоче о наставку традиције регионалних и међународних повезивања у области хуманистичких наука. Задржали смо рубрике дефинисане у претходним годинама: Филозофски и културолошки проблеми, Историја и филологија, „Реч” у историјском и културолошком контексту (компаративни аспект), Књижевност у интеркултурном контексту, Савремено друштво у култури, језику и књижевности, Реторика. Лингводидактика и Прикази и информације.

Ауторима из Русије, Македоније, Србије, Хрватске, Мађарске, Словеније и Украјине захвални смо на прилозима који из различитих методолошких углова доприносе проучавању савремене и традиционалне културе, те литерарних и језичких појава.

Часопис је архивиран у онлајн библиотеци Централне и Источне Европе (CEEOL), у хрватском научном порталу Hrčak, у руском индексу цитираности (РИНЦ) и укључен у међународне базе података MLA International Language Association, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, Gale и ProQuest.