NASLOVNICA
Slovenščina
2016. LETNIK XIV. Natisni E-pošta

Spoštovani

pred vami je spletna izdaja dveh novih številk Filoloških študij, ki jo je v letu 2016 pripravila Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s partnerji: Inštitutom za makedonsko literaturo Univerze Sv. Ciril in Metod iz Skopja (Makedonija), Filozofsko fakulteto Univerze iz Zagreba (Hrvaška), Inštitutom za književnost in umetnost iz Beograda (Srbija) in Filološko fakulteto Permske državne univerze (Rusija). Objavljenih je 39 prispevkov, na spletu dostopnih vsem uporabnikom, ki pričajo o nadaljevanju tradicije regionalnega in mednarodnega povezovanja na področju raziskovanja humanističnih ved. Obrdžali smo rubrike, definirane v prejšnjih letih: Filozofsko-kulturološki problemi, Zgodovina in filologija, Jezik v zgodovinsko-kulturološkem kontekstu, Književnost v mednarodnem kontesktu, Sodobna družba in kultura, Jezikoslovje in didaktika ter Recenzije.

Avtorjem iz Rusije, Makedonije, Srbije, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Ukrajine bi se radi zahvalili za prispevke, ki z različnih metodoloških izhodišč obravnavajo sodobne in tradicionalne kulturne, literarne in jezikoslovne pojave.

Revija je arhivirana v spletnih knjižnicah Centralne in Vzhodne Evrope (C.E.E.O.L), na hrvaškem portalu za znanstvene revije Hrčak ter v ruskem indeksu za citiranje (РИНЦ). Revija je vključena v mednarodne podatkovne baze MLA International Language Association, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, Gale in ProQuest.