NASLOVNICA
Hrvatski
2016. GODIŠTE XIV Ispis E-mail

Poštovani,

pred vama je mrežno izdanje dvaju novih brojeva Filoloških studija koje je 2016. godine uredio Filološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani u suradnji s partnerima, Institutom za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćiril i Metod u Skopju (Makedonija), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Institutom za književnost i umjetnost iz Beograda (Srbija) i Filološkim fakultetom Permskog državnog sveučilišta (Rusija). Objavljeno je 39 priloga koji su dostupni svim korisnicima, a koji svjedoče o nastavku tradicije regionalnog i međunarodnog povezivanja na području humanističkih znanosti. Zadržali smo rubrike definirane prijašnjih godina: Filozofsko-kulturološki problemi, Povijest i filologija, „Riječ” u povijesno-kulturološkom kontekstu, Književnost u interkulturnom kontekstu, Suvremeno društvo u kulturi, jeziku i književnosti, Jezikoslovlje i glotodidaktika te Recenzije.

Autorima iz Rusije, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Ukrajine zahvaljujemo na njihovim prilozima koji iz različitih metodoloških polazišta rasvjetljavaju suvremene i tradicionalne kulturne, književne i jezične pojave.

Časopis je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L), Hrvatskom portalu znanstvenih časopisa (Hrčak) te Ruskom indeksu za citiranje (RINC). Časopis je uključen i u međunarodne baze MLA International Language Association, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Gale i ProQuest.