НАСЛОВНА arrow ПРИЈАВИТЕ ЧЛАНАК
Српски
Упатство за пријаву чланка Ispis E-mail

Чланци у часопису су распоређени у следеће тематске рубрике:

 1. Филозофски и културолошки проблеми

 2. Историја и филологија

 3. „Реч” у историјском и културолошком контексту (компаративни аспект)

 4. Књижевност у интеркултурном контексту

 5. Савремено друштво у култури, језику и књижевности

 6. Реторика. Лингводидактика

 7. Прикази и информације


Чланак може садржати од 10 до 16 страница у формату А5 (максимално 40 000 карактера), писаних у програму Microsoft Word за Windows, величина слова 10, фонт Times New Roman; маргине по 2 cm (горње, доње, леве и десне), проред 1.

Након текста се наводи абецедни или азбучни попис коришћене и цитиране литературе (извора) величине слова 9 у стилу Chicago-Style.

 • Књига:

  • Еден аутор:
   Презиме. Име. Година. Наслов. Град: Издавач.
   Elam, Keir. 2001. The Semiotics of Theatre and Drama. London and New York: Routledge.

  • Два/две или три аутора/ауторке:
   Glover, David. Kaplan, Cora. 2000. Genders. London and New York: Routledge.

  • Више аутора:
   Barić, Eugenija. et al. 1997. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.

 • Чланак у књизи:
  Презиме. Име. Година. Наслов. У Књиге. Уредник/ци. Град: Издавач. Странице.
  Petrović, Tanja. 2012. Nostalgia for the JNA? Remembering the Army in the Former Yugoslavia. In Post-Communist Nostalgia. Maria Todorova and Zsuzsa Gille, ed. New York, Oxford: Bergham Books. 61-81.

 • Чланак у часопису:
  Презиме, Име. Година. Наслов. У Часописа. Том. Странице.
  Bessier, Jean. 2007. Some notes on comparative literature. In Literary Context No 5. Institute for Macedonian Literature: Skopje. 29-39

 • Чланак у новинама:
  Презиме, Име. Наслов. Новина. Датум објаве.

 • Веб-страница:
  Презиме, Име. Назив странице. Година. Наслов чланка. УРЛ (приступљено).
  Hutcheon, Linda. 1998. Irony, Nostalgia and the Postmodern. http://www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html (accessed January 3, 2008).


Извори у телу текста морају бити у заградама (презиме аутора, година: страница) (Bachelard, 1997: p. 56).

Белешке на дну странице (Footnotes) морају бити на дну странице (фонт Times New Roman, величина 8) и могу садржати додатне информације и објашњења.

Наслов чланка, сажетак и кључне речи морају бити на почетку текста на енглеском језику и на језику чланка.

Приликом слања чланка, молимо приложите Образец за пријаву чланка са информацијама о автору.

Чланак се шаље у електронском облику на једну од следећих адреса:

 • Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Јасмина Мојсиева-Гушева, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Светлана Королјова, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Младен Ухлик, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Ивица Баковић, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Марија Шаровић, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript


Прихватају се текстови на руском, македонском, словеначком, хрватском, српском и енглеском језику.

Рок за достављање радова је 1. април 2019 година.