NASLOVNICA arrow PRIJAVI ČLANEK
Slovenščina
Navodila za prijavo članka Natisni E-pošta

Članki v reviji so razvrščeni v naslednje tematske sklope:

 1. Filozofsko-kulturološki problemi

 2. Zgodovina in filologija

 3. Jezik v zgodovinsko-kulturnem kontekstu (primerjalni vidik)

 4. Književnost v medkulturnem kontekstu

 5. Sodobna družba v kulturi, jeziku in književnosti

 6. Jezikoslovje. Didaktika poučevanja jezikov

 7. Recenzije, poročila in zapiski.


Prispevek naj obsega 10 do 16 strani formata A5. Besedilo naj bo napisano v programu Microsoft Word za Windows, pisava naj bo Times New Roman, velikost črk 10 pik, robovi 2 cm (zgoraj, spodaj, levo, desno), razmik med vrsticami naj bo 1.

Besedilu naj sledi abecedni ali azbučni seznam uporabljenih in citiranih virov in literature, pisava naj bo Chicago-Style, velikost črk 9 pik.

 • Knjiga:

  • En avtor:
   Priimek, ime. Leto izida. Naslov. Kraj: založba.
   primer: Elam, Keir. 2001. The Semiotics of Theatre and Drama. London and New York: Routledge.

  • Dva ali trije avtorji / avtorice:
   primer: Glover, David. Kaplan, Cora. 2000. Genders. London and New York: Routledge.

  • Več avtorjev / avtoric:
   primer: Barić, Eugenija. et al. 1997. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.

 • Članek v knjigi:

  Priimek, ime. Leto izida. Naslov članka. V: Naslov knjige. Urednik/uredniki. Kraj: založba. Strani.

  primer: Petrović, Tanja. 2012. Nostalgia for the JNA? Remembering the Army in the Former Yugoslavia. In Post-Communist Nostalgia. Maria Todorova and Zsuzsa Gille, ed. New York, Oxford: Bergham Books. 61-81.

 • Članek v reviji:

  Priimek, ime. Leto izida. Naslov članka. V: Naslov revije, letnik, številka. Strani.

  primer: Bessier, Jean. 2007. Some notes on comparative literature. In Literary Context No 5. Institute for Macedonian Literature: Skopje. 29-39

 • Časopisni članek:

  Priimek, ime. Naslov članka. Ime časopisa, datum objave.

 • Spletna stran:

  Priimek, ime. Spletni naslov. Leto. Naslov članka. URL (datum dostopa).

  primer: Hutcheon, Linda. 1998. Irony, Nostalgia and the Postmodern. http://www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html (accessed January 3, 2008).


V besedilu citirani viri in literatura naj bodo v oklepaju (priimek avtorja, leto: stran). Primer: (Bachelard, 1997: 56).

Podčrtne opombe naj bodo na dnu strani (v pisavi Times New Roman, velikost 8). Vsebujejo lahko dodatne informacije in pojasnila.

Naslov prispevka, izvleček in ključne besede naj bodo na začetku besedila v angleškem in jeziku prispevka.

Prosimo, da ob pošiljanju prispevka izpolnite in pošljete še Obrazec za prijavo članka s podatki o avtorju.

Članek naj bo poslan v elektronski obliki na enega od naslednjih naslovov:

 • E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 • Jasmina Mojsieva-Guševa, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 • Svetlana Korolyova, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 • Mladen Uhlik, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 • Ivica Baković, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 • Marija Šarović, E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


Jezik prispevka je lahko ruski, makedonski, slovenski, hrvaški, srbski in angleški.

Rok za pošiljanje prispevkov je 1. april 2019.