НАСЛОВНА arrow КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ
Македонски
Систем за контрола на квалитетот Испечати Е-пошта

Статиите ги оценуваат одбрани рецензенти со бодови од 1 до 5 според следниве критериуми:

  • оригиналност на статијата

  • значење на статијата

  • квалитет на статијата

  • начин на презентирање

  • соодветност на цитираните дела

  • релевантност на статијата за рубриката


Секоја објавена статија е рецензирана од тројца рецензенти:

  • 1 рецензент (стручњак од потесната област)

  • 1 рецензент (член на Редакцијата, специјалист во соодветната област)

  • 1 рецензент (соработник/соработничка од претходните изданија)