НАСЛОВНА arrow ЛИНКОВИ
Српски
Линкови Ispis E-mail

Институт за македонску књижевност, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Скопље, Македонија, http://iml.edu.mk

Филолошки факултет, Државни универзитет у Перму, Русија, http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet

Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Словенија, http://www.ff.uni-lj.si

Филозофски факултет Универзитета у Загребу, Хрватска, http://www.ffzg.unizg.hr

Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија, http://www.ikum.org.rs

Институт за уметност, фолклор и етнологију „Максим Рилски”, Украјинска национална академија наука, Украјина, http://www.etnolog.org.ua

Институт за националну историју, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Скопље, Македонија, http://www.ini.ukim.mk

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Скопље, Македонија, http://www.flf.ukim.edu.mk

Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Скопје, Македонија, http://imj.ukim.edu.mk

Национални технички универзитет, Политехнички Институт у Харкову, Украјина, http://www.kpi.kharkov.ua

Филозофски факултет, Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина, http://www.ff.unsa.ba

Онлајн библиотека Средње и Источне Европе (CEEOL), http://www.ceeol.com

Руски индекс научног цитирања (RINC), http://elibrary.ru

Портал хрватских научних часописа „Хрчак“, http://hrcak.srce.hr