NASLOVNICA arrow POVEZAVE
Slovenščina
Povezave Natisni E-pošta

Inštitut za makedonsko književnost, Univerza „Sv. Kirila in Metoda”, Skopje, Makedonija, http://www.iml.edu.mk

Filološka fakulteta, Državna univerza v Permu, Rusija, http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija, http://www.ff.uni-lj.si

Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška, http://www.ffzg.unizg.hr

Inštitut za književnost in umetnost, Beograd, Srbija, http://www.ikum.org.rs

Inštitut za umetnost, folkloro in etnologijo „Maksim Rilski”, Ukrajinska nacionalna akademija znanosti, Ukrajina, http://www.etnolog.org.ua

Inštitut za nacionalno zgodovino, Univerza „Sv. Kirila in Metoda”, Skopje, Makedonija, http://www.ini.ukim.mk

Filološka fakulteta „Blaže Koneski“, Univerza „Sv. Kirila in Metoda”, Skopje, Makedonija, http://www.flf.ukim.edu.mk

Inštitut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, Univerza „Sv. Kirila in Metoda”, Skopje, Makedonija, http://imj.ukim.edu.mk

Nacionalna tehnična univerza, Politehnični inštitut v Harkovu, Ukrajina, http://www.kpi.kharkov.ua

Filozofska fakulteta Univerze v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, http://www.ff.unsa.ba

Spletna knjižnica Centralne in Vzhodne Evrope (CEEOL): http://www.ceeol.com

Ruski indeks citiranosti (RINC): http://elibrary.ru

Portal hrvaških znanstvenih revij „Hrčak”: http://hrcak.srce.hr