НАСЛОВНА
Српски
НАСЛОВНА
Филолошке студије Ispis E-mail

Филолошке студије“ су међународни славистички часопис из подручја хуманистичких наука. „Филолошке студије“ доносе богат спектар научно-истраживачких студија из области филозофије, науке о књижевности, историје и лингвистике у следећим рубрикама:

  • Филозофски и културолошки проблеми

  • Историја и филологија

  • „Реч” у историјском и културолошком контексту (компаративни аспект)

  • Књижевност у интеркултурном контексту

  • Савремено друштво у култури, језику и књижевности

  • Реторика. Лингводидактика

  • Прикази и информације


Часопис се објављује годишње у два броја.

Службени језици су македонски, руски, словеначки, хрватски, српски и енглески.