NASLOVNICA
Slovenščina
Filološke pripombe Natisni E-pošta

Revija „Filološke pripombe“ je mednarodna slavistična revija s področja humanističnih ved. „Filološke pripombe“ prinašajo bogat spekter znanstvenoraziskovalnih prispevkov s področja filozofije, literarne vede, zgodovine in jezikoslovja. Članki v reviji so razvrščeni v naslednje tematske sklope:

  • Filozofsko-kulturološki problemi

  • Zgodovina in filologija

  • Jezik v zgodovinsko-kulturnem kontekstu (primerjalni vidik)

  • Književnost v medkulturnem kontekstu

  • Sodobna družba v kulturi, jeziku in književnosti

  • Jezikoslovje. Didaktika poučevanja jezikov

  • Recenzije, poročila in zapiski.


Revija je vsako leto objavljen v dveh številkah.

Revija izhaja enkrat letno v dveh zvezkih in v šestih jezikih (makedonščini, ruščini, slovenščini, srbščini, hrvaščini in angleščini).